Thực đơn mẫu

Dịch vụ nấu ăn tại nhà - Nhận đặt tiệc cưới hỏi, sinh nhật, đám giỗ
Thực đơn mẫu

THỰC ĐƠN 1

Giá: Liên hệ

1. BỐN MÓN KHAI VỊ

* Gỏi chân gà kiểu thái lan

* Nem nướng

* Ốc nhồi thịt

* Tôm chiên cốm dẹp

2. GÀ QUAY DÒN - XÔI VÒ

3. ĐÀ ĐIỂU XÀO XÁ TẾ

 RAU CÀNG CUA DẦU DẤM

4. LẨU HẢI SẢN - NẤM

5. NHÃN NHỤC

THỰC ĐƠN 2

Giá: Liên hệ

1. BỐN MÓN KHAI VỊ

   - Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

   - Chả giò tiều

   - Tôm chiên bột giòn

   - Dồi trường xào

2. GÀ BAO XÔI

3. BÒ NÉ THIÊN LÝ

4. LẨU HS THÁI LAN

5. RAU CÂU BÁNH FLAN

 

THỰC ĐƠN 3

Giá: Liên hệ

1. BAO TỬ TIỀM TIÊU

2. GÀ BAO XÔI

3. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP HONGKONG

4. NAI XÀO XÁ TẾ - CẢI MẦM

5. LẨU HẢI SẢN CHUA CAY

6. CHÈ SEN

THỰC ĐƠN 4

Giá: Liên hệ

1. HAI MÓN KHAI VỊ

    - Bò lá lốp

    - Cá filê chiên giòn

2. GỎI BÒ CÀ PHÁO

3. VỊT NƯỚNG - BÁNH BAO

4. MỰC LĂN TÀU XỈ

5. BAO TỬ TIỀM TIÊU

6. TRÁI CÂY

 

THỰC ĐƠN 5

Giá: Liên hệ

1. SÚP HẢI SÂM TÓC TIÊN

2. HEO SỮA QUAY

3. CÁ CHẼM SỐT CAM

4. TÔM SÚ SỐT ME

5. VỊT TIỀM THUỐC BẮC

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 6

Giá: Liên hệ

1. THỊT NGUỘI BÁC BỬU

2. SÚP CUA BÓNG CÁ

3. GÀ QUAY DÒN - BÁNH BAO

4. CÁ MÚ HẤP HONGKONG

5. GIÒ HEO HẦM THUỐC BẮC - MÌ (dạng lẩu)

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 7

Giá: Liên hệ

1. UYÊN ƯƠNG KHAI VỊ

   - Gỏi môn trộn hải sản

   - Tôm chiên cốm dẹp

2. BAO TỬ TIỀM TIÊU

3. CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

4. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP HONGKONG

5. CARI TÔM CÀNG - BÁNH MÌ

6. TRÁNG MIỆNG

THỰC ĐƠN 8

Giá: Liên hệ

1. BỐN MÓN KHAI VỊ

   - Gỏi trái xoài

   - Chả giò bía

   - Đông cô nhồi thịt

   - Sò điệp xào

2. GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

3. BÒ ĐUN - BÁNH MÌ

4. THUYỀN TÔM UYÊN ƯƠNG

5. LẨU CÁ THÁT LÁT

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 9

Giá: Liên hệ

1. UYÊN ƯƠNG KHAI VỊ

    - Gỏi ngó sen tôm thịt

    - Mực chiên giòn

2. GÀ CHƯNG NHÃN NHỤC

3. TÔM SÚ NƯỚNG MUỐI ỚT

4. GIÒ HEO BA CHI

5. LẨU BAO TỬ NẤU BẠCH QUẢ TIÊU XANH

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 10

Giá: Liên hệ

1. HEO SỮA QUAY

2. CÁ MÚ HẤP HONGKONG

3. MỰC HẤP GỪNG

4. CÀNG CUA BÁCH HOA

5. CARI DÊ - BÁNH MÌ

6. CƠM THỐ HẢI SẢN

7. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 11

Giá: Liên hệ

1. BA MÓN KHAI VỊ

   - Đả điểu xào sate cải mầm

   - Tôm chiên mè

   - Ốc bưu nhồi thịt

2. BÒ QUANH LỬA HỒNG

3. CÁ CHẼM SỐT CAM

4. GIÒ HEO HẦM CẢI CHUA

5. LẨU HS CHUA CAY

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 12

Giá: Liên hệ

1. GỎI TAM SẮC

    - Gỏi bò thấu  (màu nâu)

   - Gỏi tôm         (màu đỏ)

   - Gỏi trái xoài  (màu xanh)

2. GÀ QUAY DÒN - XÔI HẠT ĐIỀU

3. TÔM SÚ HOÀNG KIM

4. GIÒ HEO HẦM HẢI SÂM

5. CHÁO CÁ-RAU ĐẮNG

(CHÁO NGHÊU NẤM TRÀM)

6. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 13

Giá: Liên hệ

1. GỎI TÔM BAO TỬ TRỘN NGÓ SEN

2. CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

3. CARI DÊ - BÁNH MÌ

4. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN GIÒN- RAU SỐNG

5. LẨU BÒ MẮM RUỐC

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 14

Giá: Liên hệ

1. SÚP CUA ÓC HEO

2. GỎI GÀ XÉ PHAI

3. TAM VỊ NƯỚNG

4. DỒI TRƯỜNG HẤP GỪNG

5. BÒ NẤU SỐT PATE- BÁNH MÌ

6. MÌ XÀO TAM TƠ

7. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 15

Giá: Liên hệ

1. GÀ CHƯNG NHÃN NHỤC

2. HEO SỮA QUAY

3. TÔM SÚ HẤP

4. TỨ ĐẠI BỔ

5. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP

6. LẨU BAO TỬ NẤU BẠCH QUẢ TIÊU XANH

7. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 16

Giá: Liên hệ

1. BA MÓN KHAI VỊ

  - Gỏi mực thái lan

  - Đông cô nhồi thịt

  - Cá filê chiên giòn

2. GÀ QUAY DÒN- XÔI VÒ

3. TÔM SÚ HẤP BIA

4. GIÒ HEO GIẢ CẦY

5. LẨU CÁ KÈO NẤU LÁ VANG

6. TRÁNG MIỆNG

 

 

THỰC ĐƠN 17

Giá: Liên hệ

1. BA MÓN KHAI VỊ

    - Sò huyết tứ xuyên

    - Chả đùm

    - Mực chiên giòn

2. GỎI BÒ CÀ PHÁO

3. GÀ HẤP ĐÔNG CÔ CẢI THÌA

4. CÁ LÓC RÚT XƯƠNG QUAY

5. LẨU TÔM MỰC THÁT LÁT

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 18

Giá: Liên hệ

1. BA MÓN KHAI VỊ

   - Gỏi rau câu tôm thịt

   - Nem nướng

   - Dồi trường xào

2. GÀ BAO XÔI

3. CÁ MÚ HẤP HONGKONG

4. BÒ CUỘN TỎI TÂY

5. LẨU MẮM

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 19

Giá: Liên hệ

1. BA MÓN KHAI VỊ

   - Gỏi tiến vua tôm thịt

   - Chả giò tiều

   - Nem nướng

2. HEO SỮA QUAY

3. GÂN HẢI SÂM DỒI TRƯỜNG XÀO ĐÔNG CÔ CẢI THÌA

4. BÒ NẤU SỐT TIÊU XANH

5. LẨU HẢI SẢN NẤM

6. CHÈ SEN NHÃN NHỤC

 

THỰC ĐƠN 20

Giá: Liên hệ

1. BA MÓN KHAI VỊ

    - Gỏi bò nướng TL

    - Chả giò thịt cua

    - Mực chiên giòn

2. GÀ TIỀM TRÚC XANH

3. HEO SỮA QUAY

4. TÔM CÀNG SỐT COCKTAIL

5. GÂN HẢI SÂM DỒI TRƯỜNG XÀO ĐÔNG CÔ CẢI THÌA

6. CƠM CHIÊN CÁ MẶN

7. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 21

Giá: Liên hệ

1. UYÊN ƯƠNG KHAI VỊ

   - Gỏi chân gà bồn bồn

   - Cá filê chiên giòn

2. SÚP HẢI SÂM TÓC TIÊN

3. GÀ BAO XÔI

4. TÔM SÚ SỐT ME

5. ĐÀ ĐIỂU NÉ

6. LẨU CÁ CHÌNH NẤU THUỐC BẮC

7. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 22

Giá: Liên hệ

1. HAI MÓN KHAI VỊ

   - Gỏi su hào khô bò

   - Chạo tôm

2. BAO TỬ TIỀM TIÊU

3. GÀ BAO XÔI

4. TÔM SÚ NƯỚNG

5. CÁ TAI TƯỢNG SỐT MỞ HÀNH- RAU SỐNG

6. LẨU RIÊU CUA HẢI SẢN

7. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 23

Giá: Liên hệ

1. BA MÓN KHAI VỊ

    - Tôm chiên bột giòn

    - Sườn non nướng muối ớt

    - Dồi trường xào

2. GỎI CÁ LÓC ĐỒNG QUÊ

3. GÀ HẤP MUỐI

4. GIÒ HEO BA CHI

5. LẨU HẢI SÂM CÀNG CUA

6. TRÁNG MIỆNG

 

THỰC ĐƠN 24

Giá: Liên hệ

1. BỐN MÓN KHAI VỊ

    - Gỏi bò cà pháo

    - Tôm chiên bột giòn

    - Chả giò cocktail

    - Gân xào đông cô

2. VỊT NƯỚNG-BÁNH BAO

3. CÁ BỐP HẤP HONGKONG

4. GÀ CHƯNG NGŨ QUẢ TRÁI DỪA

5. CƠM THỐ HẢI SẢN

6. TRÁNG MIỆNG